langol.pl » Ogólne » Ogólne » zbliżać się się do końca [czegoś]

Zbliżać się się do końca [czegoś] po angielsku

zbliżać się się do końca [czegoś]: near the end of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "near":

perspektywa sukcesu w krótkim okresie prospects of success in the near term

Ze słowem "end":

przynieść [czemuś] zgubę bring an end to [sth]
przetarg tender
zależeć od [czegoś] depend on [sth]
modny trendy
popularny trendy
wydatki publiczne public spending
budżet public spending
udzielić poparcia endorse
niezależny independent
poprawka do [czegoś] amendment to [sth]
wytrzymać endure
diabelsko skomplikowany fiendishly complex
poparcie endorsement
fundacja endowment
twierdzić contend
argumentować contend
połączenie [czegoś] z [czymś] blend of [sth] and [sth]
zmienna zależna dependent variable
zmienna niezależna independent variable
na koniec roku at the end of the year
przedłużony extended
rozszerzony extended
  Langol.pl