langol.pl » Ogólne » Ogólne » zbiór wzajemnie powiązanych zmiennych

Zbiór wzajemnie powiązanych zmiennych po angielsku

zbiór wzajemnie powiązanych zmiennych: set of interrelated variables Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "set":

mroczna sceneria dark setting
wyznaczyć nowe standardy set new standards
wyznaczyć standard set the standard
założyć set up
stworzyć set up
zrównoważyć ryzyko offset risk
zbiór [czegoś] set of [sth]
podzbiór [czegoś] subset of [sth]
ustal sobie harmonogram set yourself a timetable
nastąpienie [czegoś] onset of [sth]

Ze słowem "interrelated":

wzajemnie powiązane interrelated

Ze słowem "wzajemnie":

wzajemnie na siebie wpływać interrelate
  Langol.pl