langol.pl » Ogólne » Ogólne » zbiór [czegoś]

Zbiór [czegoś] po angielsku

zbiór [czegoś]: set of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "set":

mroczna sceneria dark setting
wyznaczyć nowe standardy set new standards
wyznaczyć standard set the standard
założyć set up
stworzyć set up
zrównoważyć ryzyko offset risk
zbiór wzajemnie powiązanych zmiennych set of interrelated variables
podzbiór [czegoś] subset of [sth]
ustal sobie harmonogram set yourself a timetable
nastąpienie [czegoś] onset of [sth]
  Langol.pl