langol.pl » Biznes » Handel » zawrzeć umowę na [coś]

Zawrzeć umowę na [coś] po angielsku

zawrzeć umowę na [coś]: contract for [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "contract":

umowa franczyzowa franchise contract
umowa przewiduje [coś] contract stipulates [sth]
opłacalny kontrakt worthwhile contract
negocjować kontrakt na [coś] negotiate a contract for [sth]
składać ofertę w sprawie [kontraktu] bid on [a contract]
zleceniobiorca contractor
kontrahent contractor
dostawca contractor
zdobyć kontrakt win a contract
przestrzegać umowy act in observance of a contract
umowa dostawy supply contract
w kontrakcie ustanowiono, że [coś] contract stipulated that [sth]
umowa dostawy delivery contract
umowa agencyjna agency contract
umowa o przedstawicielstwo agency contract
umowa o wyłączności exclusive contract
umowa sprzedaży contract of sale
  Langol.pl