langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zatrzymanie na linii montażowej

Zatrzymanie na linii montażowej po angielsku

zatrzymanie na linii montażowej: hold-up on an assembly line Szukaj w Google

Inne:

linia produkcyjna production line
pracownik linii produkcyjnej line worker
zatrzymanie hold-up

Ze słowem "hold-up":

blokada hold-up

Ze słowem "assembly":

zakład montażowy assembly plant
linia montażowa assembly line
montaż za granicą offshore assembly
montaż poza granicami kraju offshore assembly
roboty linii montażowej assembly line robots
pracownik linii montażowej assembly line worker
montaż assembly
proces montażu assembly process

Ze słowem "line":

rurociąg parowy steam line
usprawnić streamline
zoptymalizować streamline
strategiczne dostosowanie produktów strategic product-line adjustment
taktyczne dostosowanie produktów tactical product-line adjustment
linia produkcji ciągłej continuous processing line
  Langol.pl