langol.pl » Biznes » Bankowość » zatrzymać resztę

Zatrzymać resztę po angielsku

zatrzymać resztę: keep the change Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "change":

terminowa transakcja walutowa forward exchange
kurs wymiany exchange rate
wymiana walut foreign exchange
waluty obce foreign exchange
reszta change
drobne change
drobne small change
środek wymiany medium of exchange
sztywny kurs wymiany fixed exchange rate
stały kurs wymiany fixed exchange rate
płynny kurs walutowy floating exchange rate
weksel bill of exchange
kantor wymiany walut bureau de change
kurs walutowy exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
indeks giełdy papierów wartościowych Stock Exchange index
kurs dnia spot exchange
makler giełdowy exchange broker
giełda exchange
wymiana exchange
zamiana exchange
krach na giełdzie papierów wartościowych crash on the Stock Exchange
  Langol.pl