langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin

Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin po angielsku

zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin: full-time employment Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "full-time":

na pełny etat full-time
pełnoetatowe stanowisko w [firmie x] full-time position at [X company]

Ze słowem "employment":

zatrudnienie employment
praca employment
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]
pełne zatrudnienie full employment
wskaźnik bezrobocia unemployment rate
umowa o pracę employment contract
podpisać umowę o pracę sign an employment contract
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
program równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment program
polityka równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment policy
bezrobocie unemployment
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
bezrobocie strukturalne structural unemployment
płynne bezrobocie frictional unemployment
polityka jednakowego zatrudnienia single status employment
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
biuro pośrednictwa pracy employment agency
zatrudnienie na okres próbny employment for a trial period
biuro pośrednictwa pracy employment office
stopa zatrudnienia employment rate
ponowne zatrudnienie re-employment
zatrudnienie sezonowe seasonal employment
gwarantować zatrudnienie secure employment
zatrudnienie krótkookresowe short-term employment
zatrudnienie tymczasowe temporary employment

Ze słowem "pełnym":

w niepełnym wymiarze godzin part-time
pracować w niepełnym wymiarze godzin work part-time
praca w niepełnym wymiarze godzin part-time job
w pełnym wymiarze full time
zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin underemployed

Ze słowem "godzin":

godzinowo hourly
stawka godzinowa hourly rate
płaca godzinowa time rate
ustalić płacę godzinową settle the time rate
nadgodziny overtime
nietypowe godziny pracy unsocial hours
zakaz pracy w nadgodzinach overtime ban
pracować w godzinach nadliczbowych work overtime
godziny pracy working hours
godziny urzędowania working hours
godziny urzędowania business hours
stawki godzinowe time rates
godziny urzędowania office hours
płaca za godziny nadliczbowe overtime pay
płaca za nadgodziny overtime pay
praca w godzinach nadliczbowych overtime work
  Langol.pl