langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » zatrudnienie na okres próbny

Zatrudnienie na okres próbny po angielsku

zatrudnienie na okres próbny: employment for a trial period Szukaj w Google

Inne:

umowa o pracę employment contract
okres próbny trial period
okres próbny probationary period
płaca brutto gross salary
okres wypowiedzenia period of notice
umowa agreement
złożyć wypowiedzenie hand in one's notice

Ze słowem "employment":

zatrudnienie employment
praca employment
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]
pełne zatrudnienie full employment
wskaźnik bezrobocia unemployment rate
podpisać umowę o pracę sign an employment contract
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
program równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment program
polityka równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment policy
bezrobocie unemployment
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
bezrobocie strukturalne structural unemployment
płynne bezrobocie frictional unemployment
polityka jednakowego zatrudnienia single status employment
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin full-time employment
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
biuro pośrednictwa pracy employment agency
biuro pośrednictwa pracy employment office
stopa zatrudnienia employment rate
ponowne zatrudnienie re-employment
zatrudnienie sezonowe seasonal employment
gwarantować zatrudnienie secure employment
zatrudnienie krótkookresowe short-term employment
zatrudnienie tymczasowe temporary employment

Ze słowem "trial":

stosunki między pracodawcami a pracownikami industrial relations
demokracja przemysłowa industrial democracy
przemysłowy industrial
wypadek przy pracy industrial injury
sąd pracy industrial tribunal
być na okresie próbnym be on trial

Ze słowem "period":

przerwa w negocjacjach cooling-off period
być w trakcie okresu wypowiedzenia serve notice period
okres szkolenia training period

Ze słowem "okres":

być na okresie próbnym be on a probation
  Langol.pl