langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » zatrudnić na wolne stanowisko

Zatrudnić na wolne stanowisko po angielsku

zatrudnić na wolne stanowisko: fill a vacancy Szukaj w Google
a także:
- take on

Inne:

obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
wypełnić formularz podania fill out an application form
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]

Ze słowem "vacancy":

wakat vacancy
wolny etat vacancy
dać ogłoszenie o wolnym etacie advertise the vacancy
dać ogłoszenie o wakacie advertise the vacancy
wolny etat vacancy

Ze słowem "wolne":

wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wolne stanowisko pracy [sekretarki szkolnej] vacant position of [a school secretary]
dobrowolne zwolnienie voluntary redundancy
wolne stanowisko pracy vacant position

Ze słowem "stanowisko":

niezagrożone stanowisko pracy secure job
awansować na [jakieś stanowisko] be promoted to [some position]
stanowisko kierownicze managerial position
wyższe stanowisko kierownicze senior managerial position
pełnoetatowe stanowisko w [firmie x] full-time position at [X company]
stanowisko title
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
ubiegać się o [jakieś stanowisko] apply for [some job position]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
zajmować [jakieś] stanowisko hold a position of [sth]
  Langol.pl