langol.pl » Ogólne » Ogólne » zaszufladkować [kogoś]

Zaszufladkować [kogoś] po angielsku

zaszufladkować [kogoś]: put [sb] in a pigeonhole Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "put":

czynnik produkcji input
nakład środków input
nakład sił input
produkcja output
obarczyć [kogoś] winą za [coś] put the blame for [sth] on [sb]
stawiać opór put up resistance
przedstawić put forward
rosnąca sława growing reputation
coraz lepsza reputacja growing reputation
obwiniać [kogoś, coś] put blame on [sb, sth]
obwiniać [kogoś, coś] put blame on [sb, sth]
wystawić [coś] na sprzedaż put [sth] up for sale
zszargać reputację tarnish reputation
ustawione działanie put-up job
odkładać [zrobienie czegoś] do ostatniej minuty put off [doing sth] until the last minute
znać [kogoś] dzięki jego reputacji know [sb] by reputation
wzmocnić [czyjąś] reputację enhance [sb's] reputation
przedstawić propozycję put forward a proposal

Ze słowem "pigeonhole":

przegródka pigeonhole
  Langol.pl