langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » zaspokoić roszczenie

Zaspokoić roszczenie po angielsku

zaspokoić roszczenie: settle a claim Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "settle":

uregulować [coś] settle [sth]
odmówić zaspokojenia roszczenia refuse to settle a claim

Ze słowem "claim":

roszczenia wniesione przeciw [komuś] claims filed against [sb]
roszczenie odszkodowawcze claim for damages
roszczenie claim
formularz zgłoszenia roszczenia claim form
zniżka za bezszkodowość no-claims bonus
roszczenia spowodowane [czymś] claims arising from [sth]
wydział likwidacji szkód claims department
odmowa uznania roszczenia disallow a claim
  Langol.pl