langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » zasięg efektywny

Zasięg efektywny po angielsku

zasięg efektywny: effective reach Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "effective":

efektywność reklamy advertising effectiveness
skuteczność reklamy promotional effectiveness

Ze słowem "reach":

zasięg reach
docierać reach
szeroko zakrojony wide-reaching
łamanie prawa ochrony konsumentów breaching consumer protection law
  Langol.pl