langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » zasady uczciwej konkurencji

Zasady uczciwej konkurencji po angielsku

zasady uczciwej konkurencji: fair trading practices Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "fair":

stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych using of unfair business practices
zestawienie majątkowe na temat [czegoś] statement of affairs regarding [sth]
nieuczciwy unfair
niesprawiedliwy unfair
uczciwa konkurencja fair trading
uczciwa konkurencja fair competition
nieuczciwa konkurencja unfair trading
nieuczciwa konkurencja unfair competition

Ze słowem "trading":

dobrowolny kodeks handlowy voluntary code of trading practices
strony umowy handlowej parties to a trading agreement

Ze słowem "zasady":

zasady postępowania arbitrażowego rules of arbitration
  Langol.pl