langol.pl » Biznes » Zarządzanie » zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem po angielsku

zarządzanie przedsiębiorstwem: factory management Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "factory":

dyrektor przedsiębiorstwa factory manager

Ze słowem "management":

zarządzanie kadrami manpower management
niski poziom zarządzania poor management
słabe zarządzanie poor management
regulowanie cen price management
zarządzanie rezerwami reserve management
zarządzanie zbytem sales management
wyższe kierownictwo senior management
wyższe kierownictwo top management
komitet zarządzający management committee
spółka zarządzająca management company
koncepcja zarządzania management concept
doradztwo w zakresie zarządzania management consultancy
konsultant do spraw zarządzania management consultant
koszty administracyjne management costs
podwyższenie kwalifikacji kadr kierowniczych management development
wykup firmy przez pracowników management employees buyout
zarządzanie produkcją management engineering
opłata za zarządzanie management fee
funkcja zarządzania management function
guru zarządzania management guru
hierarchia kierownicza management hierarchy
dochody kadry zarządzającej management income
system informacji zarządczej management information system
model zarządzania management model
zarządzanie podażą pieniądza management of money supply
zarządzanie długiem państwa management of national debt
zarządzanie majątkiem management of property
zarządzanie środkami publicznymi management of public funds
zarządzanie papierami wartościowymi management of securities
zarządzanie zapasami management of stocks
zarządzanie gospodarką management of the economy
zarządzanie środowiskiem naturalnym management of the natural environment
organ zarządzający management organ
kierownictwo firmy company management
zarządzanie długiem debt management
kontrola dewizowa exchange management
zarząd powierniczy fiduciary management
zarządzanie zapasami inventory management
zarządzanie lokatami investment management
wspólny zarząd joint management
kierownictwo management
zarządzanie management
odpowiedzialność kierownictwa management accountability
rachunkowość zarządcza management accounting
doradztwo w zarządzaniu management advice
usługi doradcze w zakresie zarządzania management advisory service
umowa menedżerska management agreement
audyt form i metod zarządzania management audit
zarząd management board
wykup menedżerski management buyout
zarządzanie przez cele management by objectives
zarządzanie przez wyniki management by results
zdolności kierownicze management capabilities
opłata za zarządzanie management charge
ogólne koszty zarządzania management overhead
stanowisko kierownicze management position
przetasowania w kadrze kierowniczej management reshuffle
nauka zarządzania management science
usługi w zakresie zarządzania management services
umiejętności zarządzania management skills
system zarządzania management system
zespół zarządzający management team
teoria zarządzania management theory
kształcenie w zakresie zarządzania management training
płace kadry zarządzającej management wages
codzienne zarządzanie [czymś] management of [sth] on a daily basis
  Langol.pl