langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem po angielsku

zarządzanie projektem: project management Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "project":

projekt project
kierownik projektu project manager
planowanie projektu project planning

Ze słowem "management":

naukowa organizacja pracy scientific management
naukowe zarządzanie scientific management
ogólne zarządzanie jakością total quality management
zarządzanie kadrami personnel management
zarządzanie zasobami ludzkimi personnel management
zarządzanie produkcją production management
  Langol.pl