langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją po angielsku

zarządzanie produkcją: production management Szukaj w Google
a także:
- management engineering

Inne:

proces produkcji production process
linia produkcyjna production line

Ze słowem "production":

przenieść produkcję za granicę move production abroad
symulacja procesu produkcji simulation of the production process
produkcja production
kroki procesu produkcji steps in the production process
nadprodukcja overproduction
cykl produkcyjny production run
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
produkcja pilotażowa pilot production
środki produkcji means of production
produkcja seryjna batch production
produkcja masowa bulk production
koszty produkcji costs of production
produkcja jednorazowa one-off production
produkcja masowa large-scale production
łańcuch produkcji production chain
czynniki ograniczające produkcję production constraints
koszt produkcji production cost
cykl produkcyjny production cycle
czynniki produkcji production factors
wskaźnik produkcji production index
kierownik produkcji production manager
metody stosowane w produkcji production methods
koszty ogólne produkcji production overhead
planowanie produkcji production planning
potencjał produkcyjny production potential
ceny produkcji production prices
normy produkcyjne production standards
czas produkcji production time
pracownik produkcyjny production worker
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production

Ze słowem "management":

naukowa organizacja pracy scientific management
naukowe zarządzanie scientific management
ogólne zarządzanie jakością total quality management
zarządzanie kadrami personnel management
zarządzanie zasobami ludzkimi personnel management
zarządzanie projektem project management
  Langol.pl