langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zarządzanie finansowe

Zarządzanie finansowe po angielsku

zarządzanie finansowe: financial management Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "financial":

wskaźnik finansowy financial ratio
rok finansowy financial year
sprawozdanie finansowe financial statement
zasoby finansowe financial resources
leasing finansowy financial leasing

Ze słowem "management":

wykup menedżerski management buy-out

Ze słowem "finansowe":

sprawozdanie finansowe finacial statement
rachunek podziału wyniku finansowego appropriation account
  Langol.pl