langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zarządzać spółką

Zarządzać spółką po angielsku

zarządzać spółką: manage a company Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "manage":

zarządzanie finansowe financial management
wykup menedżerski management buy-out

Ze słowem "company":

wartość firmy company`s goodwill
wartość netto spółki company`s net worth
wyniki spółki company's performance
spółka afiliowana affiliated company
spółka zależna subsidiary company
notować spółkę na giełdzie quote a company
założyć spółkę set up a company
spółka kontrolująca controlling company
statut spółki company statute
rentowność spółki company profitability
fuzja spółki company merger
przedsiębiorstwo company
spółka company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company
  Langol.pl