langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » zarządzać inwestycją

Zarządzać inwestycją po angielsku

zarządzać inwestycją: manager an investment Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "manager":

zarządca funduszu inwestycyjnego fund manager

Ze słowem "investment":

fundusz inwestycyjny investment fund
analityk inwestycyjny investment analyst
fundusz wspólnego inwestowania pooled investment vehicle
  Langol.pl