langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » zapytanie w sprawie [czegoś]

Zapytanie w sprawie [czegoś] po angielsku

zapytanie w sprawie [czegoś]: enquiry on [sth] Szukaj w Google

Inne:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]

Ze słowem "enquiry":

otrzymać zapytanie w sprawie [czegoś] receive enquiry on [sth]

Ze słowem "zapytanie":

zapytanie query

Ze słowem "sprawie":

w sprawie [czegoś] concerning [sth]
pomóc [komuś] w [jakiejś] sprawie be of assistance to [sb] in [some] matter
być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter
  Langol.pl