langol.pl » Biznes » Handel » zapytanie o zdolność kredytową

Zapytanie o zdolność kredytową po angielsku

zapytanie o zdolność kredytową: credit inquiry Szukaj w Google
a także:
- credit enquiry

Inne:

Ze słowem "credit":

sklepowa karta kredytowa in-store credit card
ryzyko kredytowe credit risks
status kredytowy credit status
stan zadłużenia credit status
wypłacalność credit standing
zdolność kredytowa credit standing
wypłacalny creditworthy
wiarygodny kredytowo creditworthy
zdolność kredytowa creditworthiness
mieć zdolność kredytową be safe for credit
nota kredytowa credit note
kupować na kredyt buy on credit
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit

Ze słowem "inquiry":

zapytanie ofertowe inquiry

Ze słowem "zapytanie":

zapytanie ofertowe enquiry
  Langol.pl