langol.pl » Biznes » Handel » zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert po angielsku

zaproszenie do składania ofert: invitation to tender Szukaj w Google

Inne:

oferta handlowa sales proposal
oferta cenowa quotation
oferta bid
oferta przetargowa tender
oferować tender

Ze słowem "tender":

przetarg tender
składać ofertę odnośnie [czegoś] tender for [sth]

Ze słowem "ofert":

osoba składająca najwyższą ofertę highest bidder
pierwsza oferta na licytacji opening bid
oferta promocyjna special offer
zapytanie ofertowe enquiry
zapytanie ofertowe inquiry
oferta offer
oferta ważna przez [x] dni offer firm for [x] days
składać ofertę w sprawie [kontraktu] bid on [a contract]
oferta promocyjna introductory offer
skorzystać z [czyjejś] [oferty] take [sb] up on [their offer]
może będziesz zainteresowana naszą ofertą you might be interested in our offer
Jeśli będą państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o telefon. If you find yourself interested in our offer, please don't hesitate to call us.
  Langol.pl