langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » zapłacić za [coś] gotówką

Zapłacić za [coś] gotówką po angielsku

zapłacić za [coś] gotówką: pay for [sth] in cash Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pay":

spłata repayment
zwrotny na żądanie repayable on demand
podlegający zwrotowi na żądanie repayable on demand
płacić najwyższe podatki pay highest taxes
spłacić dług w całości pay a debt in full
odsetki do zapłacenia interest payable
spłacić długi pay debts
płacić [komuś] co [x] dni pay [sb] on [x] days
płacić za [coś] w ratach po [x$] miesięcznie pay for [sth] in installments of [x$] per month
miesięczne opłaty związane z [czymś] monthly payments on [sth]
płatne z góry payment in advance
płatne 7 dni po dacie wystawienia faktury payment seven days after invoice date
płatne 10 dni po dacie wystawienia faktury payment ten days after invoice date
termin płatności payment term
forma płatności payment method

Ze słowem "cash":

przepływ środków pieniężnych cash flow
wskaźnik płynności gotówkowej cash ratio
zdyskontowane przepływy pieniężne discounted cash flow
DCF discounted cash flow
płatne gotówką w momencie dostawy cash on delivery
konto prowadzone na zasadach gotówkowych account conducted on a cash basis
płatność gotówką w trakcie następnej dostawy cash next delivery
płatne gotówką przed wysłaniem cash before shipment
  Langol.pl