langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » zapisać [coś]

Zapisać [coś] po angielsku

zapisać [coś]: take note of [sth] Szukaj w Google
a także:
- jot [sth] down

Inne:

Ze słowem "take":

korzystać z okazji take an opportunity
proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
przeprosiny za [jakąś] pomyłkę apologies for [some] mistake
być w błędzie be mistaken
podjąć pilne działania [w celu uzyskania czegoś] take urgent actions [to achieve sth]
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
czy mogę coś przekazać? can I take a message?

Ze słowem "note":

odnotowano następujące braki .. the following deficiency was noted: ..
Proszę zauważyć, że [coś] Please note that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please note that [sth]
nota przewodnia covering note
nota przewodnia covering note
  Langol.pl