langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zapasy początkowe

Zapasy początkowe po angielsku

zapasy początkowe: opening stock Szukaj w Google
a także:
- opening inventory

"opening stock" to także:

- wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego

Inne:

Ze słowem "opening":

wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening inventory
bilans otwarcia opening balance sheet

Ze słowem "stock":

wskaźnik obrotu zapasów stock turnover
wskaźnik rotacji zapasów stock turnover
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
ewidencja zapasów stock records
rachunkowość zapasów stock accounting
wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego closing stock
kapitał akcyjny capital stock

Ze słowem "zapasy":

zapasy inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory
zapasy surowców raw materials inventories
zapasy półproduktów semi-finished goods inventories
zapasy inventories
zapasy wyrobów gotowych finished products inventories
  Langol.pl