langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zapasy półproduktów

Zapasy półproduktów po angielsku

zapasy półproduktów: semi-finished goods inventories Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "goods":

koszty towarów sprzedanych cost of goods sold
dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji capital goods

Ze słowem "inventories":

związany w zapasach tied up in inventories
zapasy surowców raw materials inventories
zapasy inventories
zapasy wyrobów gotowych finished products inventories

Ze słowem "zapasy":

zapasy inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory
zapasy początkowe opening stock
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
zapasy początkowe opening inventory
  Langol.pl