langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » zapasy mogą być wyceniane [według jakiejś wartości]

Zapasy mogą być wyceniane [według jakiejś wartości] po angielsku

zapasy mogą być wyceniane [według jakiejś wartości]: inventories may be valued [at some value] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "inventories":

nadmierne zapasy excessive inventories

Ze słowem "some":

zmniejszyć [jakieś] koszty reduce [some] costs
[coś] zwiększa się powoli do [pewnego poziomu] [sth] creeps up to [some level]

Ze słowem "value":

wartość rzeczywista real value
wartość aktualna real value
wartość ogółem total value
wycena w niższej wartości valuation at the lower value
wartość bieżąca netto net present value
NPV net present value
  Langol.pl