langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zapas wyrobów gotowych

Zapas wyrobów gotowych po angielsku

zapas wyrobów gotowych: finished goods inventory Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "finished":

półfabrykaty semi-finished goods
półwyroby semi-finished goods
półprodukt semi-finished product
wyrób gotowy finished product
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works

Ze słowem "goods":

dźwig towarowy goods elevator
dźwig towarowy goods lift

Ze słowem "inventory":

inwentaryzacja inventory
rotacja zapasów inventory turnover

Ze słowem "zapas":

zapasy stores
zapas buforowy buffer stock
zapas minimalny buffer stock
zapas buforowy reserve stock
zapas minimalny reserve stock
gromadzić zapasy stockpile inventories
system kontroli zapasów stock control system
kontrolowanie zapasów strock control
inwentaryzowanie zapasów stock control
poziom zapasów tygodniowych stock cover
zapasy towarów niesprzedanych unsold stocks
zapas rezerwowy safety stock
część zapasowa spare part
zapas stock
kontrola zapasów stock control
zmniejszenie zapasów stock depletion
poziom zapasów stock level
stan zapasów stock level
rotacja zapasów stock turnover
  Langol.pl