langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zapas minimalny

Zapas minimalny po angielsku

zapas minimalny: reserve stock Szukaj w Google
a także:
- buffer stock

"reserve stock" to także:

- zapas buforowy

Inne:

stan zapasów stock level

Ze słowem "stock":

posiadane towary stock-in-trade
stan magazynu stock-in-trade
inwentaryzacja stocktaking (GB)
zapas buforowy buffer stock
gromadzić zapasy stockpile inventories
inwentaryzacja ciągła continuous stocktaking
system kontroli zapasów stock control system
inwentaryzowanie zapasów stock control
poziom zapasów tygodniowych stock cover
zapasy towarów niesprzedanych unsold stocks
zapas rezerwowy safety stock
zapas stock
kontrola zapasów stock control
zmniejszenie zapasów stock depletion
poziom zapasów stock level
rotacja zapasów stock turnover
na składzie in stock

Ze słowem "zapas":

zapasy stores
kontrolowanie zapasów strock control
część zapasowa spare part
zapas wyrobów gotowych finished goods inventory
rotacja zapasów inventory turnover
  Langol.pl