langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zapas buforowy

Zapas buforowy po angielsku

zapas buforowy: buffer stock Szukaj w Google
a także:
- reserve stock

"buffer stock" to także:

- zapas minimalny

Inne:

Ze słowem "stock":

posiadane towary stock-in-trade
stan magazynu stock-in-trade
inwentaryzacja stocktaking (GB)
zapas minimalny reserve stock
gromadzić zapasy stockpile inventories
inwentaryzacja ciągła continuous stocktaking
system kontroli zapasów stock control system
inwentaryzowanie zapasów stock control
poziom zapasów tygodniowych stock cover
zapasy towarów niesprzedanych unsold stocks
zapas rezerwowy safety stock
zapas stock
kontrola zapasów stock control
zmniejszenie zapasów stock depletion
poziom zapasów stock level
stan zapasów stock level
rotacja zapasów stock turnover
na składzie in stock

Ze słowem "zapas":

zapasy stores
kontrolowanie zapasów strock control
część zapasowa spare part
zapas wyrobów gotowych finished goods inventory
rotacja zapasów inventory turnover
  Langol.pl