langol.pl » Ogólne » Ogólne » zapalony do [robienia czegoś]

Zapalony do [robienia czegoś] po angielsku

zapalony do [robienia czegoś]: keen to [do sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "robienia":

dać podstawy do zrobienia [czegoś] warrant [sth]
delikatnie przkonać [kogoś] do [zrobienia czegoś] coax [sb] into [doing sth]
w celu [zrobienia czegoś] in order to [do sth]
wzywać [kogoś] do [zrobienia czegoś] call on [sb] to [do sth]
odmówic [zrobienia czegoś] decline to [do sth]
wyrobić sobie nawyk [robienia czegoś] get into the habit of [doing sth]
wpaść w pułapkę [robienia czegoś] fall into the trap of [doing sth]
sygnał do [zrobienia czegoś] cue to [do sth]
  Langol.pl