langol.pl » Świat » Środowisko » zanikanie warstwy ozonowej

Zanikanie warstwy ozonowej po angielsku

zanikanie warstwy ozonowej: ozone depletion Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "ozone":

zawartość ozonu w powietrzu ozone content of the air

Ze słowem "depletion":

zmniejszenie zawartości tlenu depletion of the oxygen content
  Langol.pl