langol.pl » Ogólne » Ogólne » założyć że [coś]

Założyć że [coś] po angielsku

założyć że [coś]: posit that [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "posit":

lokata certificate of deposit
mając za sobą [zrobienie czegoś], mogę zacząć [robić coś innego] having [done sth], I am in position to start [doing sth else]
przeciwieństwo opposite
[coś] jest kompletnym przeciwieństwiem [czegoś] [sth] is a complete opposite of [sth]

Ze słowem "that":

podkreślać fakt, że [coś] underline the fact that [sth]
musisz pamiętać, że [coś] you should bear in mind that [sth]
sugerować, że [coś] imply that [sth]
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
istnieje możliwość, że [coś] it is likely that [sth]
kiedy istnieje uzasadniona obawa, że [coś] where there is a reason to fear that [sth]
  Langol.pl