langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » załoga nie w pełni wykorzystana

Załoga nie w pełni wykorzystana po angielsku

załoga nie w pełni wykorzystana: under-employed staff Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "under-employed":

zatrudniony poniżej kwalifikacji under-employed

Ze słowem "staff":

duża fluktuacja zatrudnienia high turnover among staff
duża rotacja zatrudnienia high turnover among staff
personel staff
pracownicy staff
morale pracowników staff morale
zmniejszyć liczbę zatrudnionych reduce the number of staff
personel stały permanent staff
stała załoga permanent staff
personel tymczasowy temporary staff
załoga staff
koszty osobowe staff costs
personel biura office staff
  Langol.pl