langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » zalegać z płatnościami

Zalegać z płatnościami po angielsku

zalegać z płatnościami: be in default with payments Szukaj w Google
a także:
- default

Inne:

zalegać z [czymś] be behindhand with [sth]
nie uiszczać należności default
mieć zaległości płatnicze be in arrears with payments
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
  Langol.pl