langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób

Załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób po angielsku

załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób: set [some] matter in a friendly way Szukaj w Google

Inne:

załatwić tę sprawę settle this matter
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]

Ze słowem "set":

uregulować fakturę settle an invoice
mikrotelefon handset
nabyć aktywa acquire assets

Ze słowem "some":

odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
doprowadzić [jakąś] sprawę do końca bring [some] matter to an end
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
przeprosiny za [jakąś] pomyłkę apologies for [some] mistake
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
pomóc [komuś] w [jakiejś] sprawie be of assistance to [sb] in [some] matter
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
cena wyrażona w [jakiejś walucie] quoted in [some currency]
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
w [jakimś miesiącu] during [some month]
być częścią [jakiegoś] zespołu be a part of [some] team
cena wyrażona w [jakiejś walucie] price quoted in [some currency]
refinansować [coś] w [jakimś] banku refinance [sth] with [some] bank
pod pewnym względem in some respect
wypełnić [jakiś] formularz complete [some] form
niepowodzenie na [jakimś rynku] failure on [some market]
rozwiązać [jakiś problem] przez telefon solve [some problem] over the thelephone
ciągle wracać do [jakiegoś tematu] dwell on [some subject]
mieszkać [gdzieś] live in [some place]
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
być z [kądś] be from [some place]

Ze słowem "matter":

druki printed matter
materiały drukowane printed matter

Ze słowem "friendly":

przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś] friendly relations between [sb] and [sb]
  Langol.pl