langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » zakup reklam w mediach

Zakup reklam w mediach po angielsku

zakup reklam w mediach: media buying Szukaj w Google

"media buying" to także:

- zakup mediów

Inne:

Ze słowem "media":

średnia wartość median
mediana median
wartość środkowa median
media media
środki przekazu reklamowego advertising media
reklama w mediach lokalnych local advertising
środki masowego przekazu mass media
osoba zakupująca reklamy media buyer
agencja zakupów mediów media buying agency
wydział mediów media department
planista do spraw mediów media planner
planowanie środków przekazu media planning
planowanie mediów media planning
strategia wyboru mediów media strategy

Ze słowem "buying":

kupowanie pod wpływem impulsu impulse buying
kupowanie nałogowe compulsive buying
uzależnienie od zakupów compulsive buying
częstotliwość zakupów buying frequency
nawyki nabywcze buying habits
motywacja zakupów buying motivation

Ze słowem "zakup":

szaleństwo zakupów shopping spree
zakupy w jednym miejscu one-stop shopping
miejsce zakupu point of sale
centrala zakupów purchase headquarters
reklama w punktach zakupu point of purchase advertising
osoba robiąca zakupy w południe noontime shopper

Ze słowem "reklam":

reklama advertising
ogłoszenie reklamowe advertisement
reklama advertisement
ogłoszenie reklamowe ad
reklama ad
ogłoszenie reklamowe advert
reklama advert
reklamować advertise
reklamować coś advertise for sth
reklamować promote
reklamodawca advertiser
reklama wspólna collecting advertising
reklama zespołowa collecting advertising
reklama wspólna generic advertising
reklama zespołowa generic advertising
reklama społeczna informative advertising
agencja reklamowa advertising agency
tekst sloganu reklamowego advertising copy
reklama negatywna knocking copy
reklama porównawcza comperative advertising
autor tekstów reklamowych copy writer
reklama podprogowa subliminal advertising
firma reklamowa advertising company
wydatki na reklamę advertising costs
wydatki na reklamę advertising expenditure
układ graficzny reklamy layout
grafika reklamy layout
grafik reklamowy visualizer
projektant grafiki reklamowej visualizer
reklama commercial [US]
przerwa na reklamę commercial break
ulotka reklamowa circular
powierzchnia reklamowa advertising space
miejsce w czasie reklamowym slot
reklama w miejscu sprzedaży point-of-sale advertising
reklama podświetlana illuminated sign
reklama wirusowa viral marketing
reklamować coś jako coś bill [sth] as a [sth]
duża aktywność reklamowa marketing blitz
człowiek od reklamy adman
"zajawka" reklamowa teaser
slogan reklamowy strapline
upominek reklamowy freebie
wielkoformatowe tablice reklamowe billboards
tekst główny reklamy body copy
ocena kampanii reklamowej campaign evaluation
wyniki kampanii reklamowej campaign turnover
nagłówek reklamowy caption
reklamowy commercial
reklama porównawcza comparative advertising
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
reklama w radiu commercial
reklama w TV commercial
materiał reklamowy display material
działalność reklamowa advertising
agent reklamowy advertising agent
budżet na reklamę advertising budget
kampania reklamowa advertising campaign
kolumny reklamowe advertising columns
doradca do spraw reklamy advertising consultant
efektywność reklamy advertising effectiveness
koszty reklamy advertising expenses
wydatki na reklamę advertising expenses
reklama na żółtych stronach advertising in the yellow pages
specjalista do spraw reklamy advertising man
kierownik działu reklamy advertising manager
planista do spraw reklamy advertising planner
plakat reklamowy advertising poster
stawka za reklamę advertising rate
wsparcie reklamowe advertising support
reklama przyciągająca wzrok eye-catcher
krótki materiał reklamowy spot
rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej storyboard
podatek od działalności reklamowej tax on advertising
reklama wiązana tied-in advertising
reklama na środkach transportu transport advertising
krótka reklama telewizyjna TV spot
przełączanie kanałów w trakcie reklam zapping
reklama pocztowa mail advertising
reklama masowa mass advertising
autor tekstu reklamowego copywriter
reklama firmy corporate advertising
reklama mieszana cross advertising
reklama bezpośrednia direct advertising
redakcyjny artykuł reklamowy aditorial advertising
ulotka reklamowa folder
własna agencja reklamowa house agency
reklama bogata w informacje informative advertising
wkładka reklamowa insertion
melodyjka reklamowa jingle
skuteczność reklamy promotional effectiveness
materiały reklamowe promotional materials
reklama radiowa radio commercial
krótka reklama short commercial
reklama lotnicza sky-writing
nagranie reklamy advertisement recording
  Langol.pl