langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » zakup po wysokim kursie

Zakup po wysokim kursie po angielsku

zakup po wysokim kursie: bear squeeze Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bear":

gra na zniżkę bear position
spekulacja na zniżkę bear position
sprzedaż w celu wywołania zniżki bear raid
spadek notowań giełdowych bear slide
najniższy kurs zamknięcia bear closing
rynek o tendencji zniżkowej bear market
tendencja zniżkowa rynku bear market
bessa bear market
zniżkowy bearish
zniżkujący bearish
spekulant grający na zniżkę bear
gracz na zniżkę bear
przewidywać bessę predict a bear market
obligacja na okaziciela bearer bond
rynek wykazujący tendencję zniżkową bear market
weksle na okaziciela bearer bill
akcja na okaziciela bearer share

Ze słowem "zakup":

zakupić pakiet akcji buy a block of shares
kurs zakupu bid price
uśrednianie ceny zakupu pound cost averaging

Ze słowem "wysokim":

obligacja z wysokim ryzykiem junk bond

Ze słowem "kursie":

po kursie rynkowym at market
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
po najlepszym kursie at best
  Langol.pl