langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia po angielsku

zakres ubezpieczenia: coverage Szukaj w Google
a także:
- cover

"coverage" to także:

- uwaga mediów
- pokrycie ubezpieczenia

Inne:

Ze słowem "coverage":

pełne ubezpieczenie full insurance coverage
ubezpieczenie w pełnym zakresie full insurance coverage
zakres ochrony ubezpieczeniowej insurance coverage
rozszerzony zakres pokrycia ubezpieczeniowego extended coverage

Ze słowem "zakres":

gwarancja z rozszerzonym zakresem extended guarantee

Ze słowem "ubezpieczenia":

umowa ubezpieczenia contract of insurance
wartość ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia insured value
suma ubezpieczenia sum assured
kwota ubezpieczenia sum assured
suma ubezpieczenia amount insured
kwota ubezpieczenia amount insured
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
polisa ubezpieczenia floty fleet policy
ponosić koszt ubezpieczenia bear the insurance cost
zainkasować pieniądze z ubezpieczenia collect money from the insurance
polisa ubezpieczenia na czas time policy
polisa ubezpieczenia od kradzieży theft policy
suma ubezpieczenia sum insured
polisa ubezpieczenia na życie life policy
umowa ubezpieczenia insurance contract
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
ubezpieczenia prywatne private insurances
okres ubezpieczenia period of insurance
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
polisa ubezpieczenia na życie i dożycie endowment life policy
polisa kompleksowego ubezpieczenia pojazdu samochodowego comprehensive motor policy
  Langol.pl