langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia po angielsku

zakres ubezpieczenia: cover Szukaj w Google
a także:
- coverage

"cover" to także:

- pokrycie

Inne:

zakres ochrony ubezpieczeniowej insurance coverage
suma ubezpieczenia amount insured
okres ubezpieczenia period of insurance
niepodlegający ubezpieczeniu uninsurable
polisa ubezpieczenia od kradzieży theft policy
polisa ubezpieczenia na życie i dożycie endowment life policy
zawrzeć ubezpieczenie subscribe a policy

Ze słowem "cover":

ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
pełne ubezpieczenie full insurance coverage
ubezpieczenie w pełnym zakresie full insurance coverage
ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
pokrycie ubezpieczenia coverage
obejmować [coś] ubezpieczeniem cover [sth]
ubezpieczeniowa nota pokrycia cover note
nieubezpieczony uncovered
wynagrodzenie za szkody recovery of damages
pełne pokrycie full cover
rozszerzony zakres pokrycia ubezpieczeniowego extended coverage
pokryć wszelkie ryzyko cover all risks

Ze słowem "zakres":

gwarancja z rozszerzonym zakresem extended guarantee

Ze słowem "ubezpieczenia":

umowa ubezpieczenia contract of insurance
wartość ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia insured value
suma ubezpieczenia sum assured
kwota ubezpieczenia sum assured
kwota ubezpieczenia amount insured
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
polisa ubezpieczenia floty fleet policy
ponosić koszt ubezpieczenia bear the insurance cost
zainkasować pieniądze z ubezpieczenia collect money from the insurance
polisa ubezpieczenia na czas time policy
suma ubezpieczenia sum insured
polisa ubezpieczenia na życie life policy
umowa ubezpieczenia insurance contract
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
ubezpieczenia prywatne private insurances
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
polisa kompleksowego ubezpieczenia pojazdu samochodowego comprehensive motor policy
  Langol.pl