langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » zakres obowiązków

Zakres obowiązków po angielsku

zakres obowiązków: job description Szukaj w Google
a także:
- workload

"job description" to także:

- opis pracy
- zakres czynności w pracy

Inne:

objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
praca na budowie job at a building site
coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees

Ze słowem "job":

niezagrożone stanowisko pracy secure job
nowe stanowiska pracy new job openings
dzielenie etatu job-sharing
wyniki w pracy job performance
wyniki pracy job performance
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
ubiegać się o [jakieś stanowisko] apply for [some job position]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
biuro pośrednictwa pracy job centre
predyspozycje do pracy [x] suitability for the [x] job
ochrona miejsc pracy saving jobs
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
szkolenie poza pracą off-the-job training
zwolniony za picie w pracy redundant for drinking on the job
osoba bez pracy jobless person
praca w niepełnym wymiarze godzin part-time job
stała praca permanent job
praca job
podanie o pracę job application
ocena pracy job evaluation
rotacja na stanowiskach pracy job rotation
zadowolenie z pracy job satisfaction
bezpieczeństwo pracy job security
podział pracy job sharing
starać się o pracę apply for a job
praca dodatkowa secondary job
stała praca steady job
szkolenie w miejscu pracy on the job training

Ze słowem "zakres":

szkolenie w zakresie zarządzania management training
  Langol.pl