langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zakłady produkcyjne

Zakłady produkcyjne po angielsku

zakłady produkcyjne: manufacturing plants Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "manufacturing":

produkcja wspomagana komputerowo computer-aided manufacturing
produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
elastyczny system produkcyjny flexible manufacturing system
system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
koszty produkcji manufacturing costs
produkcja manufacturing
wytwórczość manufacturing
koszt produkcji manufacturing cost
koszt wytwarzania manufacturing cost
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
przemysł przetwórczy manufacturing industry
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
czas produkcji manufacturing time
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs

Ze słowem "produkcyjne":

moce produkcyjne capacity
nadmiarowe moce produkcyjne surplus capacity
nadmiarowe moce produkcyjne excess capacity
pracownik linii produkcyjnej line worker
normy produkcyjne production standards
procesy produkcyjne industrial processes
  Langol.pl