langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zakład przemysłowy

Zakład przemysłowy po angielsku

zakład przemysłowy: industrial plant Szukaj w Google

Inne:

kompleks przemysłowy industrial complex
biznes plan business plan

Ze słowem "industrial":

teren przemysłowy industrial estate
teren przemysłowy industrial park
działka przemysłowa industrial site
rejon przemysłowy industrial area
wywiad przemysłowy industrial espionage
koszty ogólnozakładowe industrial overheads
procesy produkcyjne industrial processes
produkcja przemysłowa industrial production
własność przemysłowa industrial property

Ze słowem "plant":

zakład plant
wytwórnia plant
zakład montażowy assembly plant
zamknięcie zakładu closure of a plant
zbudować zakład set up a plant
wolne moce przemysłowe idle plant capacity
nieobciążone moce przemysłowe idle plant capacity
wykorzystanie zakładu plant utilization
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
zakład odsalania wody morskiej desalination plant
produkcja zakładu output of a plant
zakład pilotażowy pilot plant
kierownik zakładu plant manager
zakłady produkcyjne manufacturing plants
  Langol.pl