langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zakład produkcyjny

Zakład produkcyjny po angielsku

zakład produkcyjny: factory Szukaj w Google

"factory" to także:

- fabryka

Inne:

pracownik produkcyjny production worker

Ze słowem "factory":

hala produkcyjna factory floor
koszty ogólnozakładowe factory overhead

Ze słowem "produkcyjny":

elastyczny system produkcyjny flexible manufacturing system
nadwyżka mocy produkcyjnych overcapacity
nadwyżka mocy produkcyjnych surplus capacity
nadwyżka mocy produkcyjnych excess capacity
cykl produkcyjny production run
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
cykl produkcyjny process cycle
nadwyżka zdolności produkcyjnych overcapacity
cykl produkcyjny production cycle
potencjał produkcyjny production potential
produkcyjny productive
  Langol.pl