langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zakład pilotażowy

Zakład pilotażowy po angielsku

zakład pilotażowy: pilot plant Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pilot":

produkcja pilotażowa pilot production

Ze słowem "plant":

zakład plant
wytwórnia plant
zakład montażowy assembly plant
zamknięcie zakładu closure of a plant
zbudować zakład set up a plant
wolne moce przemysłowe idle plant capacity
nieobciążone moce przemysłowe idle plant capacity
wykorzystanie zakładu plant utilization
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
zakład odsalania wody morskiej desalination plant
produkcja zakładu output of a plant
kierownik zakładu plant manager
zakłady produkcyjne manufacturing plants
zakład przemysłowy industrial plant
  Langol.pl