langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zakład odsalania wody morskiej

Zakład odsalania wody morskiej po angielsku

zakład odsalania wody morskiej: desalination plant Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "plant":

zakład plant
wytwórnia plant
zakład montażowy assembly plant
zamknięcie zakładu closure of a plant
zbudować zakład set up a plant
wolne moce przemysłowe idle plant capacity
nieobciążone moce przemysłowe idle plant capacity
wykorzystanie zakładu plant utilization
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
produkcja zakładu output of a plant
zakład pilotażowy pilot plant
kierownik zakładu plant manager
zakłady produkcyjne manufacturing plants
zakład przemysłowy industrial plant
  Langol.pl