langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zakład montażowy

Zakład montażowy po angielsku

zakład montażowy: assembly plant Szukaj w Google

Inne:

biznes plan business plan
zakład plant
linia montażowa assembly line

Ze słowem "assembly":

montaż za granicą offshore assembly
montaż poza granicami kraju offshore assembly
roboty linii montażowej assembly line robots
zatrzymanie na linii montażowej hold-up on an assembly line
pracownik linii montażowej assembly line worker
montaż assembly
proces montażu assembly process

Ze słowem "plant":

wytwórnia plant
zamknięcie zakładu closure of a plant
zbudować zakład set up a plant
wolne moce przemysłowe idle plant capacity
nieobciążone moce przemysłowe idle plant capacity
wykorzystanie zakładu plant utilization
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
zakład odsalania wody morskiej desalination plant
produkcja zakładu output of a plant
zakład pilotażowy pilot plant
kierownik zakładu plant manager
zakłady produkcyjne manufacturing plants
zakład przemysłowy industrial plant
  Langol.pl