langol.pl » Biznes » Handel » zainteresowanie [czymś]

Zainteresowanie [czymś] po angielsku

zainteresowanie [czymś]: the take-up of [sth] Szukaj w Google

Inne:

skorzystać z [czyjejś] [oferty] take [sb] up on [their offer]

Ze słowem "take-up":

wysokie zainteresowanie [czymś] high take-up of [sth]
niskie zainteresowanie [czymś] low take-up of [sth]
  Langol.pl