langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » zagrożenia dla zdrowia związane z [robieniem czegoś]

Zagrożenia dla zdrowia związane z [robieniem czegoś] po angielsku

zagrożenia dla zdrowia związane z [robieniem czegoś]: health hazards involved in [doing sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "health":

narodowe ubezpieczenie zdrowotne national health insurance
zdrowie health
przepisy o zdrowiu publicznym public health regulations
ważne świadectwo zdrowia valid health permit
zagrożenia dla zdrowia health hazards

Ze słowem "hazards":

zagrożenia pożarowe fire hazards

Ze słowem "doing":

uczenie przez robienie learning-by-doing
skuteczne narzędzie do [robienia czegoś] effective tool in [doing something]
rozwiązać spór poprzez [zrobienie czegoś] solve a dispute by [doing sth]

Ze słowem "dla":

mieć mało szacunku dla [kogoś] have little esteem for [sb]
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
organizacja patronacka dla [kogoś] umbrella organization for [sb]
wypłata dla zwalnianych pracowników redundancy payment
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
wypłata dla zwalnianych pracowników dismissal pay
wypłata dla pracowników z tytułu odprawy severance pay
  Langol.pl