langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » zagrożenia dla zdrowia

Zagrożenia dla zdrowia po angielsku

zagrożenia dla zdrowia: health hazards Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "health":

narodowe ubezpieczenie zdrowotne national health insurance
zdrowie health
przepisy o zdrowiu publicznym public health regulations
ważne świadectwo zdrowia valid health permit
zagrożenia dla zdrowia związane z [robieniem czegoś] health hazards involved in [doing sth]

Ze słowem "hazards":

zagrożenia pożarowe fire hazards

Ze słowem "dla":

mieć mało szacunku dla [kogoś] have little esteem for [sb]
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
organizacja patronacka dla [kogoś] umbrella organization for [sb]
wypłata dla zwalnianych pracowników redundancy payment
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
wypłata dla zwalnianych pracowników dismissal pay
wypłata dla pracowników z tytułu odprawy severance pay
  Langol.pl